Aftedend bestuurslid Rikus van Spijker

Op de ledenvergadering van 20 november jl. heeft Rikus van Spijker afscheid genomen van de IJsclub. Als bestuurslid heeft hij zich 34 jaar ingezet voor de IJsclub. Voor zijn werkzaamheden ontvangt hij uit handen van de voorzitter Wim van Lenthe een precentje. Niet alleen Rikus wordt bedankt maar ook Geke van Spijker wordt hartelijk bedankt voor haar hulp in het clubgebouw, als bedankje krijgt zij hiervoor een bos bloemen.

Wim van Lenthe neemt afscheid en bedankt Rikus van Spijker

Met het vertrek van Rikus van Spijker is er een plaats in het bestuur vrij gekomen. Zoals u op de uitnodiging voor de ledenvergadering heeft kunnen lezen is door het bestuur Wim Barneveld uit de J.W. van Lenthestraat voorgesteld als nieuw bestuurslid. Omdat er geen tegenkandidaten zijn ingediend is per 20 november Wim Barneveld benoemd tot bestuurslid.


Door: Alex Kroeze | zaterdag 21 november 2009 | 18:05

Naar nieuws overzicht