Historie

Op heden den 22 sten januari 1903 werd ons door het hoofd der school te 's-Heerenbroek, den heer G.J. Rietman, door de school gaande kinderen een boodschap gedaan, dat dien avond een vergadering aan de oude kroon zoude zijn om zoo mogelijk een IJsclub in 't leven te roepen. Daar het op deze vergadering aan belangstelling niet ontbrak, zoo werd dan al spoedig na eenige bespreking den den Heer G.J. Rietman met acclamatie tot President der IJsclub benoemd wat deze tot groot genoegen der aanweziggen aannam. Dit is de opening van de eerste notulen van de eerste vergadering. Dat zelfde jaar wordt er nog begonnen met de aanleg van de ijsbaan. De ijsbaan werd aangelegd in de uiterwaarden van de IJssel en na een jaar werd op 4 januari 1904 de eerste georganiseerde wedstrijd verreden.

Vanaf 1913 begon men moelijkheden te krijgen met de ijsbaan in de uiterwaarden. Men was heel er afhankelijk van de waterstand van de IJssel. Het zou echter nog tot 1946 duren voordat daar verandering in kwam. Op 21 Januari 1946 was de offieciele opening van de nieuwe ijsbaan, met een bekerwedstrijd van de Gemeente IJsselmuiden. Voorafgegaan door muziekvereniging Excelsior vertrok men vanaf 'de kroon' naar de ijsbaan. In de beginjaren was de ongelijkheid van de baan een groot probleem, achteraan veel water en vooraan bijna niets. Omdat het dorp toentertijd nog uit twee gemeenten bestond, had de IJsclub het voordeel om ook van beide gemeenten de wedstijd te mogen houden.

IJsbaan vroeger

Oude houten clubgebouw

In de jaren 80 werd na veel overleg met de ruilverkavelingcommisie overeengekomen, dat de ijsbaan definitef op dezelfde plaats kon blijven. Nu kon er ook begonnen worden met het vervangen van het oude houten clubgebouw. Op 17 december 1983 werd het nieuwe clubgebouw officieel geopend door de erevoorzitter E. v/d Kolk. In 1993 werd het 90 jarig bestaan gevierd met een toneeluitvoering door 'Oes Drente' op 12 februari. Op die avond kreeg het bestuur een bedrag aangeboden van NLG 8034,78 t.b.v. een niewe baanverlichting. Dit bedrag was ingezameld in het dorp via een enveloppenactie. In de zomer van 1996 heeft de baan een grondige verbetering ondergaan. De dijkjes zijn verhoogd en verbreed door de gemeente IJsselmuiden en de egalisatie is verricht door de loonbedrijven Bastiaan, van Spijker en Visscher.

In 2003 vierde de ijsclub 's-Heerenbroek Veecaten haar 100 jarige jubileum

Bestuur 02/03