Leden

Als ijsclub rusten we op de steun van onze leden en daar zijn we ze heel dankbaar voor. Door lid te worden steunt u de ijsclub en heeft u gratis toegang tot de ijsbaan en kunt u deelnemen aan ledenwedstrijden.

Wordt ook lid!

De kosten voor het lidmaatschap per seizoen:

voor 15 dec na 15 dec
Gezinskaart: € 8,00 € 16,00
Ledenkaart 15 jaar en ouder: € 5,00 € 10,00

Gezinskaart is inclusief kinderen t/m 14 jaar.

Bestaande leden, die nog geen gebruik maken van een automatische incasso, zullen voor 15 december van elk seizoen door 1 van de bestuursleden bezocht worden om het lidmaatschap te verlengen. (geldt alleen voor inwoners van 's-Heerenbroek en Mastenbroek). Bent u lid en heeft u een machtiging gegeven voor een automatische incasso wordt voorafgaand aan het nieuwe seizoen het lidmaatschapgeld afgeschreven..

Overige leden worden verzocht de kosten van het lidmaatschap over te maken op rekening van IJsclub 's-Heerenbroek Veecaten. Wanneer het geld bij ons binnen is, bent u automatisch lid van onze vereniging. In tegenstelling tot voorgaande seizoenen worden er geen lidmaatschapkaarten meer verzonden of thuis bezorgd, maar zullen deze vanaf de 1e ijsdag klaar liggen in het ijsclubgebouw .

De kosten voor het lidmaatschap kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL34 RABO 0377361550 t.n.v. IJsclub 's-Heerenbroek Veecaten onder vermelding van naam en adres. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester Dhr. H.J. Klein, email: penningmeester@ijsclubsheerenbroekveecaten.nl of telefonisch 06 1998 1673 of 038 355 7429. Mochten er meerdere personen lid worden, neem dan eveneens contact op met de penningmeester.

Bij wijzigen van uw woonadres graag melden bij de penningmeester tel. nr. 038-3557429

Formulieren

Als u lid wil worden van de IJsclub kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.
Aanmeldingsformulier
Wilt u voor het lidmaatschap gebruik maken van een automatische incasso? Download dan onderstaande formulieren.
Machtigingsformulier
U kunt het aanmeldingsformulier en als u voor een automatische incasso kiest de formulieren afgeven bij de penningmeester. U kan ze ook mailen naar penningmeester@ijsclubsheerenbroekveecaten.nl