Ledenvergadering 2019-2020

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de ledenvergadering  op woensdag  27 november 2019  in het clubgebouw aan de Stuurmansweg.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening
2. Notulen
3. Jaarverslag secretaris
4. Financieel verslag 2018/2019 en Begroting 2019/2020 Penningmeester
5. Verslag Kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid

De kas commissie bestaat uit K. v.d. Wal en H. Kroeze .
K. v.d. Wal is aftredend

6. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: J Heldoorn,  R Barneveld, A. Kroeze.
Aftredend en niet herkiesbaar: J .Bastiaan.
Het bestuur draagt Johan van Laar voor in deze vacature

Namen van tegenkandidaten kunnen tot  27 november 2019  voorzien van 5 handtekeningen van leden worden ingediend bij de secretaris.

7. Pauze met verloting met grote Rad
8. Mededelingen
9. Rondvraag
10. Sluiting

Contributie seizoen 2019-2020:
Ledenkaarten 15 jaar en ouder(1 dec.)    ¤ 5.00
Gezinskaarten                                               ¤ 8.00
Na 15 december worden de bedragen verdubbeld

Secr. H. Koersen   Bosjessteeg 3    8271 RK  IJsselmuiden


Door: Alex Kroeze | dinsdag 19 november 2019 | 21:42

Naar nieuws overzicht