Bestuurswissel

In december stond de jaarlijkse ledenvergadering op de agenda. Helaas kon de vergadering vanwege de geldende coronamaatregelen niet door gaan. Voor deze vergadering stond een bestuurswisseling op de agenda. Omdat er in de aanloop naar de vergaderingen geen bezwaren zijn ingediend heeft het bestuur besloten de bestuurswisseling doorgang te laten vinden.

De penningmeester H.J. Klein neemt na 43 jaar afscheid van het ijsclubbestuur. Van de 43 jaar was hij 25 jaar in functie als penningmeester. Met het vertrek van Hendrik Jan stop ook Mevrouw Klein welke vele jaren zich heeft ingezet voor de inkoop van de catering in het ijsclubgebouw. Met het vertrek van H.J. Klein is er een plaats vrijgekomen welke wordt ingevuld door Mathijs Klein. Daarmee wordt de lijn van 91 jaar een Klein in het bestuur doorgezet.

Naast de penningmeester vertrekt ook algemeen bestuurslid W van Spijker. Wilco is ruim 14 jaar actief geweest in het bestuur. Zijn plaats in het bestuur wordt ingevuld door Jan Willem Wennemers.

Beide vertrekkende bestuursleden hebben uit handen van de voorzitter een attentie, een bos bloemen en een dankwoord ontvangen.

De functie van penningmeester is tijdens een bestuursvergadering overgedragen van Hendrik Jan naar Johan van Laar.


Door: Alex Kroeze | dinsdag 28 december 2021 | 11:43

Naar nieuws overzicht